กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์8 พ.ค. 2556 20:31โดยนิมิตร ฝาชัยภูมิ   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 21:01 โดย โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย สพป.ชัยภูมิ 1 ]
รายละเอียด
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษา ณ วัดอุดร บ้านหนองคอนไทย

ą
IMG_6611.JPG
(3432k)
นิมิตร ฝาชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2556 00:42
Comments