กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่โพสต์: 9 พ.ค. 2013, 3:31:41

รายละเอียด

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษา ณ วัดอุดร บ้านหนองคอนไทย